Revisions, obtenció de llicències i de permisos.

CARNETS DE CONDUIR

Obtencions:

Realitzem reconeixements mèdics psicofísics i expedim el corresponent certificat mèdic oficial per a l’obtenció dels permisos i llicències:

 • Permís per conduir cotxes(permís B)
 • Permís perconduir motocicletes i ciclomotors  (llicència AM, A, A1 i A2)
 • Permís perconduir camions (permís C1 i C) i remolcs (C1 + E i C + I)
 • Permís perconduir autobusos (permís D) i remolcs (D + I)

També expedim l’informe mèdic per a poder realitzar l’examen del curs BTP.

Només cal portar el DNI. 

Renovacions:

Els permisos de conduir espanyols tenen una data de validesa i, un cop complerta, no es pot conduir legalment amb aquest permís. Per aquest motiu és important que es renovi el permís de conduir abans que caduqui.

Es pot presentar la sol·licitud de renovació tres mesos abans de la data de la pèrdua de vigència, sense haver de tornar a fer cap examen més enllà de superar un reconeixement mèdic. Això no és vàlid en cas d’haver perdut la vigència del permís de conduir per haver perdut tots els punts.

Si s’avança la presentació de la sol·licitud de renovació, no suposa perdre dies de validesa, ja que la pròrroga es comença a comptar des de la data en què caduca el permís o llicència.

En el moment de realitzar el tràmit es lliura un permís provisional que té una validesa de 90 dies. En un termini aproximat d’un mes i mig es rep per correu postal el permís definitiu. 

Es pot consultar de manera telemàtica l’estat de tramitació en què es troba el permís a: https://sede.dgt.gob.es/es/permisos-de-conducir/estado-tramitacion-permiso/index.shtml

Amb un senzill tràmit, podràs renovar el teu carnet de conduir en només 15 minuts.

Només cal portar:

 • DNI original.
 • Carnet de conduir original.
 • No cal portar cap foto. 

Bescanvis (homologació de permís de conducció estranger)

A més dels països de la Unió Europea, Espai Econòmic Europeu (Islàndia, Liechtenstein i Noruega), hi ha convenis per a realitzar canvis de permisos de conduir de residents a Espanya que hagin estat expedits pels països que es llisten a continuació:

Suïssa, Andorra, Corea, Japó, Argentina, Colòmbia, Equador, Uruguai, Perú, Marroc, Xile, Veneçuela, Algèria, República dominicana,  Paraguai, Bolívia, Filipines, Guatemala, Brasil, Sèrbia, El Salvador, Turquia, Ucraïna, Tunísia, Macedònia, Nicaragua, Mònaco, Panama i Costa Rica.

 • S’ha de sol·licitar cita prèvia amb trànsit per a bescanviar o homologar el carnet de conduir del país d’origen trucant al 060.
 • Quan es té la cita concertada, es demana hora al nostre centre per a fer la revisió mèdica. Només cal portar el permís de conduir del país d’origen i el DNI/NIE.

L’informe d’aptitud psicofísica té una validesa de 3 mesos.

Recuperació, pèrdua per punts

En cas de pèrdua del permís de conduir per haver esgotat els punts o per una infracció greu, i si ja s’ha rebut la notificació, es podrà obtenir un carnet nou de la següent manera:

 1. Realitzar un curs de reeducació vial i sensibilització que tindrà una durada de 24 hores.
 2. Realitzar un reconeixement mèdic psicotècnic adequat al permís a recuperar
 3. Un cop passat el termini establert de la pèrdua de permís de conduir (6 mesos per a conductors no professionals i 3 mesos per a conductors professionals) s’haurà de passar un examen teòric sobre els coneixements adquirits durant el curs. Per a poder accedir a aquesta prova teòrica serà necessari apuntar-se a la Prefectura provincial de trànsit.

LLICÈNCIA D'ARMES

El certificat mèdic i d’aptitud psicològica és obligatori per tots aquells que desitgin obtenir o renovar la seva llicència d’armes. Tots els permisos d’armes requereixen renovar aquest certificat cada cert temps, que segons el tipus de llicència i l’edat, sol ser entre 1 i 5 anys.

Només cal portar:

 • DNI
 • 1 foto de carnet

LLICÈNCIA PER TINENÇA DE GOSSOS POTENCIALMENT PERILLOSOS

Si adquireixes un gos potencialment perillós, t’has de posar en contacte amb el teu ajuntament per poder identificar-lo. Un dels requisits és passar una revisió mèdica que et podem fer en el nostre centre.

Llistat de gossos considerats perillosos:

American Stafforshire Terrier, Akita Inu, Bullmastiff, Doberman, Dogo Argentí, Dogo de Bordeus, Fila Brasileiro, Mastí Napolità, Pit Bull Terrier, Presa Canari, Rottweiler, Stafforshire Bull Terrier i Tosa Inu o Japonès.

Només cal portar:

 • DNI
 • 1 foto de carnet

PERMÍS DE VIGILANT DE SEGURETAT PRIVADA

També expedim el certificat mèdic  per accedir a les proves físiques de Vigilant de Seguretat o el certificat per obtenir o renovar la TIP de Vigilant de Seguretat. 

Només cal portar:

 • DNI
 • 1 foto de carnet

RENOVACIÓ I OBTENCIÓ DEL PERMÍS DE GRUA O TORRE, FIXA O MÒBIL

Expedim el certificat mèdic per a l’obtenció o renovació del permís de grua torre fixa o mòbil.

Només cal portar:

 • DNI
 • 1 foto de carnet

PERMISOS DE MARINA

P.E.R. (Patró d’embarcació d’esbarjo)
P.N.B. (Patró de navegació bàsica)

Només cal portar:

 • DNI
 • 1 foto de carnet