Dermatologia

S’ocupa  del coneixement i l’estudi de la pell humana i de les malalties que l’afecten. 

Raquel Molina

Dra. Raquel Molina

DERMATOLOGIA

Dra. Sobrevias

Dra. Sobrevias

DERMATOLOGIA

És una especialitat de la medicina que s’ocupa del coneixement i l’estudi de la pell humana i de les malalties que l’afecten. Aquesta especialitat també s’ocupa de la prevenció de les malalties i de la preservació o la recuperació de la normalitat cutània, així com de la dermocosmètica que es dedica a la higiene, a l’aparença i ala protecció de la pell.

Com a exemples d’algunes àrees d’estudi i dedicació de l’especialitat podem destacar:

  • Èczemes: Els èczemes són una malaltia inflamatòria superficial de la pell (dermatitis) que produeixen picor, enrogiment, vesícules, edema i exsudació de líquid serós.
  • Càncer cutani: Dins de la dermatologia és molt important l’estudi dels tumors.
  • Fotobiologia: La llum, especialment la llum del sol, té un paper essencial en moltes malalties dermatològiques.
  • Malalties de transmissió sexual (MTS): Una MTS és una malaltia que es transmet d’una persona infectada a una altra persona a través del contacte directe o per mitjà del contacte amb líquids infectats. Les MTS afecten principalment l’àrea genital, però també poden afectar altres parts del cos. El seu estudi és una de les àrees més clàssiques de l’especialitat anomenada venereologia, s’inclou dins de la dermatologia a causa del gran nombre de manifestacions cutànies que presenten aquests tipus de malalties.
  • Dermatopatologia: Per a un correcte enfocament, l’especialista en dermatologia integra la informació clínica amb les observacions microscòpiques de la biòpsia de la persona pacient. L’examen dermatopatològic no és simplement una prova de laboratori. La interpretació microscòpica exacta de la biòpsia és important en la selecció de teràpies apropiades.
  • Micologia: Els fongs i els llevats són capaços de causar moltes formes diverses d’infeccions de la pell, dels pèls i de les ungles. Els dermatòlegs coneixen diferents tècniques per al diagnòstic ràpid i correcte d’aquest tipus de malalties, com poden ser l’examen directe i el cultiu micològic.
  • Tricologia: El dermatòleg és l’especialista més adequat per al diagnòstic i el tractament de les malalties dels cabells, ja que focalitza l’atenció en l’estudi i la prevenció d’aquestes malalties.