Post: Cardiologia

La cardiologia es defineix com la part de la medicina que s’ocupa de l’aparell cardiovascular.

Dr. Boada

CARDIOLOGIA

Dr. Sobrepera - Cardiologia

Dr. Sobrepera

CARDIOLOGIA

La cardiologia es defineix com la part de la medicina que s’ocupa de l’aparell cardiovascular.
Les seves competències s’estenen a l’estudi, la prevenció, el diagnòstic, el tractament i la rehabilitació de les malalties cardiovasculars. El metge cardiòleg és el professional de la medicina clínica amb formació específica per atendre les persones malaltes amb problemes cardíacs.

Proves diagnòstiques

  • Ecocardiograma Doppler color. És un examen no invasiu i indolor. Utilitza ones d’ultrasons per crear imatges del cor i dels vasos sanguinis. Un dispositiu anomenat transductor envia ones sonores d’alta freqüència al pit. Aquestes ones reboten (fan eco) en el cor i l’ordinador utilitza els ecos per  generar una imatge en moviment del cor. Aquesta imatge pot ser observada des del mateix monitor d’ordinador.
  • Holter d’ECG Monitor de Holter (Holter d’electrocardiograma). Registre de més o menys 24 hores de l’activitat elèctrica del cor.