Fisioterapia respiratoria

Subespecialitat de la fisioteràpia enfocada a prevenir i tractar les disfuncions de la respiració. 

Pol Pon - Fisioterapia

Pol Pons

FISIOTERÀPIA

És una subespecialitat dins de la fisioteràpia enfocada a prevenir, tractar i estabilitzar les disfuncions o alteracions de la respiració. El seu objectiu és millorar la ventilació regional pulmonar, l’intercanvi de gasos, la funció dels músculs que intervenen en la respiració, la dispnea i la tolerància a fer exercici, entre altres problemes.

Està formada per un conjunt de tècniques i procediments de valoració i diagnòstic funcional del sistema respiratori i tècniques d’intervenció terapèutica per desobstruir les vies aèries, reeducació respiratòria i readaptació a l’esforç.