Medicina interna

Diagnòstic, a la prevenció i  al tractament no quirúrgic de les malalties que afecten els òrgans i  els sistemes interns.

Dr. Gomà

MEDICINA INTERNA I DE FAMÍLIA

És una especialitat mèdica que es dedica a l’atenció integral d’una persona adulta i malalta, enfocada al diagnòstic, a la prevenció i al tractament no quirúrgic de les malalties que afecten els òrgans i els sistemes interns, especialment en malalties amb patologies complexes o que afecten múltiples òrgans.

És una especialitat troncal que integra i serveix d’enllaç de totes les especialitats, tant mèdiques com quirúrgiques.

Els especialistes en medicina interna han augmentat el volum de coneixements i de procediments diagnòstics i terapèutics, a fi de donar al pacient el màxim benefici tecnològic i científic possible.

Els serveis especialitzats que ofereix la medicina interna són:

Patologia respiratòria:

 • Asma
 • Malaltia pulmonar obstructiva crònica (MPOC)
 • Càncer de pulmó
 • Trastorns de la son
 • Infeccions respiratòries: Pneumònia i tuberculosi pulmonar (TBC)
 • Deshabituació tabàquica

Patologia cardiovascular:

 • Tractament i seguiment de la insuficiència cardíaca crònica
 • Diagnòstic i tractament de les malalties dislipèmiques
 • Profilaxi, diagnòstic i tractament de la malaltia tromboembòlica
 • Valoració, diagnòstic i tractament de la repercussió sistèmica de la hipertensió arterial (HTA)

Patologia infecciosa:

 • Diagnòstic i tractament de les infeccions.
 • Control de les infeccions protèsiques (maluc, genoll).

Patologia geriàtrica.