Oftalmologia i optometria

S’encarreguen de la prevenció, el diagnòstic i el tractament de les malalties dels ulls i annexes.

Dr. Badal

OFTALMOLOGIA

Dra. Pont

OFTALMOLOGIA

Cristina Fernandez - Optometrista

Cristina Fernández

OPTOMETRIA

L’oftalmologia és l’especialitat mèdica que s’encarrega de la prevenció, el diagnòstic i el tractament de les malalties dels ulls i els annexos (musculatura extraocular, parpelles i vies llagrimeres).

Les revisions periòdiques, sobretot en els primers anys de vida i a partir dels 40 anys, ens permeten fer prevenció de qualsevol patologia ocular i, en cas de detectar-la, aplicar el tractament més adient, per garantir el millor pronòstic.
L’optometria és la ciència del camp de les ciències de la salut que estudia i mesura el grau refractiu d’un ull o l’estructura ocular mitjançant tècniques com l’esciascòpia o retinoscòpia. També avalua l’estat de la visió binocular del pacient.