Fisioterapia del sòl pelvià

Format per la musculatura i els òrgans que gestionen l’aparell excretor, l’aparell urinari i l’aparell reproductor.

Miriam Cano - Fisioterapia

Miriam Cano

FISIOTERÀPIA

El sòl pelvià està format per la musculatura i els òrgans que s’encarreguen de funcions tan importants per al nostre cos com són les que duen a terme l’aparell excretor, l’aparell urinari i l’aparell reproductor.

El sòl pelvià el constitueixen un conjunt de músculs situats a la part baixa de l’abdomen, els quals serveixen de suport, com una mena de xarxa sostenidora de diversos òrgans de la zona: la bufeta, l’úter, la vagina, el recte, etc. Normalment aquests músculs no s’exerciten de forma voluntària, per la qual cosa, amb el pas del temps o per altres circumstàncies, es debiliten i perden les seves funcions.

Com a conseqüència d’aquesta pèrdua de to pot aparèixer:

  • Incontinència urinària
  • Prolapses de la bufeta, la vagina, l’úter o el recte
  • Disfuncions sexuals

Així, doncs, és molt important prendre’n consciència i tenir-ne cura per poder prevenir i solucionar problemes, lesions o disfuncions que ens puguin anar sorgint en les diferents etapes de la vida —tant de la dona com de l’home—, ja que del seu bon estat en depèn poder gaudir de més o menys qualitat de vida.