Otorrinolaringologia

Especialitat per tractar patologies en orelles i aparell auditiu, nas, sins paranasals, boca, faringe i laringe, ganglis, etc.

Dra. Cristina Molina

Dra. Cristina Molina

OTORRINOLARINGOLOGIA

És l’especialitat medicoquirúrgica que s’ocupa de la prevenció, el diagnòstic i el tractament, tant mèdic com quirúrgic, de les alteracions i malalties que afecten:

  • Les orelles i l’aparell auditiu.
  • El nas, els sins paranasals i la base del crani relacionada.
  • La boca, la faringe i la laringe, que és la part de les vies respiratòries on es troben les cordes vocals, que són les que fan que puguem parlar.
  • I altres afectacions en llocs veïns del cap i del coll: com els ganglis (minoves) i tumoracions, alteracions de la funció com el vertigen, el ronc, el SAHS o les alteracions de la veu i la deglució.