Fisioteràpia esportiva

La fisioteràpia esportiva és una especialitat que ens ajuda en els processos de prevenció, atenció i rehabilitació de les lesions derivades de la pràctica esportiva, ja sigui en esportistes amateurs com professionals.

Ona Rodríguez

Ona Rodríguez

FISIOTERÀPIA

Les actuacions poden ser tant en el tractament i recuperació de les lesions, com en l’assessorament previ a la pràctica esportiva per evitar possibles afectacions musculesquelètiques. 

Els objectius son: 

  • Disminuir el temps de recuperació, ajudant als teixits en el procés de regeneració natural, respectant els límits fisiològics de cada lesió.
  • Adaptar el cos al procés d’entrenament proposant un retorn progressiu i amb càrregues òptimes a l’entrenament.
  • Evitar factors de risc i avaluar la situació supervisant els exercicis recomanats en funció del moment de la readaptació que ens trobem i disminuint els riscos, siguin intrínsecs o extrínsecs.
  • Prevenir lesions respectant els tempos de la lesió i fent un treball complementari.
  • Millorar la qualitat de vida.